Enkätfabriken förvärvar Trialy Ab

Enkätfabriken förvärvar Trialy Ab

Enkätfabriken AB förvärvar Trialy AB, ett bolag som rekryterar forskningspersoner för kliniska forskningsstudier.

Trialy hjälper forskare, vårdsektorn och läkemedelsföretag genom att rekrytera deltagare till kliniska forskningsstudier. Med Enkätfabrikens expertis kring att hitta nischade målgrupper och att få personer att medverka i mätningar av olika slag får Trialy stärkta möjligheter såväl metodologiskt som tekniskt. Med förvärvet får Enkätfabriken också ett mer komplett erbjudande till kunder inom forskningssfären.

 

”Pandemin har ytterligare visat hur fullkomligt avgörande den medicinska forskningen är för samhället.” säger Erik Granberg, VD på Enkätfabriken. ”Samtidigt har vi över en längre tid sett en utveckling där det blivit allt svårare att få deltagare till kliniska studier – inte minst i Sverige. Vi tror att vi med vår kunskap kombinerat med Trialys erfarenheter kan vara med och vända denna utveckling”, fortsätter Erik.

 

”Det känns roligt att vara en del av ett större sammanhang, de resurser och det kunnande som Enkätfabriken bidrar med gör att Trialy skall kunna växa i en ny takt” kommenterar Adam Hultin, Trialys grundare.

Trialys tidigare ägare Adam och Vilhelm återfinns numera på Enkätfabrikens kontor i Lund.

 

Om Trialy

Trialy AB grundades av Adam Hultin 2015 och hjälper forskare med rekrytering av forskningspersoner. Trialy använder data drivna metoder med stor framgång att hitta forskningspersoner som annars kan vara svåra att nå. Nu blir Trialy systerbolag till Enkätfabriken, där varumärken kan jobba ihop för att öka möjligheterna till rekrytering och Trialy kommer kunna erbjuda hjälp i fler steg av en forskningsprocess.

Läs mer på www.trialy.se

 

Kontaktuppgifter:

Erik Granberg, VD, Enkätfabriken AB

Tel: 070 – 236 93 83

Mejl: erik.granberg@enkatfabriken.se

Adam Hultin, grundare, Trialy AB

Mejl: adam@trialy.se

 

Postala enkäter

Erik Granberg, VD, Enkätfabriken

Trialys grundare

Adam Hultin, grundare Trialy

 

 

 

 

 

 

 

 

← Fler nyheter

Enkätfabriken förvärv Trialy