Drogvaneundersökning i Karlskrona kommun

Drogvaneundersökning i Karlskrona kommun

På förmiddagen idag presenterade vår projektledare Cecilia Helander de senaste resultaten från Karlskronas drogvaneundersökning – och resultaten är positiva. Karlskrona Kommun har sedan 2003 utfört drogvaneundersökning för elever på högstadiet och i årskurs två på gymnasiet, där de deltagande fått svara på frågor om drogvanor. Från årets resultatrapport ser vi bland annat en minskad droganvändning, en minskad andel som dricker alkohol och färre unga som röker röker bland unga.

 

Utvecklingsarbete utifrån resultat

Undersökningen som heter ”Dina vanor – tobak, alkohol, narkotika, dopning och hälsa”, görs ungefär varannat år sedan 2013. De sporadiska undersökningar gör att kommunen kan följa trender bland unga över tid. Genom att kartlägga drogvanor får de ett underlag som gör att de tydligt kan se vilka insatser de behöver göra framöver. I ett pressmeddelande på kommunens hemsida säger Eva Dahlberg, folkhälsostrateg så här:

” Tillsammans ska vi nu se över vilka insatser vi behöver göra. Vad vi behöver göra var och en och vad vi kan göra tillsammans och arbeta vidare med i olika forum”

 

 

Analys av resultaten och rapporten är gjort av oss på Enkätfabriken. Projektledare för undersökningen är Cecilia Helander, ansvarig för projekt riktade till barn och unga.

 

Du hittar hela rapporten här.

Se mer om Enkätfabrikens undersökningar riktade till barn och unga. 

 

← Fler nyheter