Cykelfrämjandet jobbar för ett bättre cykelsverige

Cykelfrämjandet jobbar för ett bättre cykelsverige

Cykelfrämjandet undersöker, jämför och mäter kommuners insatser för cykling i Sverige. Genom den årliga undersökningen ’Kommunvelometern’ jobbar de för att belysa områden där det finns potential för kommuner att utveckla sina cykelmöjligheter.

Vi har pratat med Emilia Sternberg som är projektledare på Cykelfrämjandet. Emilia arbetar med Kommunvelometern som ges ut varje år sedan 2010 och Cyklistvelometern som ges ut vartannat sen 2018. De senaste fyra åren har Enkätfabriken varit en del av arbetet, där vi jobbar med att samla in och sammanställa informationen som ska hjälpa till att förstå cyklisters perspektiv och ge utvecklingsunderlag till kommunerna.

Hej Emilia! Kan du berätta lite om Cykelfrämjandet och vad ni gör?

– Hej! Cykelfrämjandet är en ideell förening som arbetar för bättre villkor för cyklister och för att fler ska kunna och vilja cykla. Föreningen har funnits sedan 1934! Organisationen i sig jobbar med cykling på flera plan, mitt fokus ligger på samhällsplaneringsfrågor, där jag riktar mig mot beslutsfattare och tjänstepersoner för att skapa mer attraktiva och säkra förutsättningar för fler att cykla. Vår vision är ”Ett bättre Cykelsverige, där fler cyklar oftare, året runt.”.

Cykelfrämjandets arbete inkluderar bland annat cykelkurser för vuxna som får lära sig cykla, laga sina egna cyklar, samt insatser som cykelturer och stigcykling för unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer, tex ADHD och autism, berättar Emilia. En stor del av arbetet som Emilia jobbar med handlar vidare om att uppmuntra Sveriges kommuner att jobba mer med cykling. Till exempel genom att ta reda på hur cyklister själva ser på sina kommun ur ett cykelperspektiv.

mäta cykling

Du är projektledare för Cyklistvelometern och Kommunvelometern. Kan du berätta lite om de båda undersökningarna och vad skillnaden är mellan dem?  

– Kommunvelometern togs för första gången fram år 2010 i ett arbete tillsammans med Koucky & Partners. Initiativet kom till för att förstå vilka cykelåtgärder som kommuner gjorde, eftersom kommuners arbete behövs för att skapa goda förutsättningar för cykling på en lokal nivå. Innan dess fanns inget bra sätt att få information kring vad kommuner gör för att främja cyklingen, hur de arbetar med cykling i jämförelse med andra kommuner och över tid.

Kommunvelometern sätter fokus på kommunernas arbete och hur duktiga de är på att främja cykling. Däremot speglar det inte cyklisternas upplevelse, vilket är anledningen att Cyklistvelometern togs fram berättar Emilia.

– För att följa upp cyklisterna attityd togs Cyklistvelometern fram och hur man upplever cyklingen i sin kommun. I den senaste Cyklistvelometern 2020 svarade nästan 18 000 cyklister och vi kunde sammanställa resultat för 83 kommuner!

Genom båda rapporterna får Cykelfrämjandet en helhetsbild över förutsättningar för cykling i landet. Inom Kommunvelometern mäts insatser inom infrastruktur, information och marknadsföring, samt organisatoriska åtgärder. Det går att ta del av resultaten från varje kommun på cykelfrämjandet.se. Dessutom utfärdas en totalrapport, innehållande alla kommuners resultat och även vinnarintervjuer, samt tema-sidor, t.ex. om cykelsatsningar från 2020 med koppling till pandemin. Satsningen gör att kommuner inte bara kan följa sig själva, utan också inspireras av de som gjort ett riktigt bra jobb i många år.

Hur kommer det sig att Kommunvelometern blivit en sådan stor satsning?

– Kommunvelometern bygger på teorin att kommunen satsar, så kommer det leda till fler cyklande och även nöjdare cyklister. De högst rankande kommunerna, årets Cykelfrämjarkommuner, presenteras årligen på SKR och Trafikverkets Nationella Cykelkonferens. Sen tre år tillbaka tar vi också fram individuella fördjupade Kommunrapporter och en interaktiv infografik för att tillgängliggöra ännu mer data och resultat till både deltagare och allmänheten.

Nedan syns ranking från årets Kommunvelometer – Du hittar all infografik och mer ranking på Cykelfrämjandet.se.

Som en sista fråga till Emilia undrar vi hur hon ser på kommunernas satsningar, framför allt Uppsala kommun då de vunnit fyra år i rad.

Vad tror du är anledningen till att just Uppsala kommun har presterat så bra i mätningen?  

– Jag tror att Uppsala har en stark politisk vilja och enighet bakom deras cykelarbete. Deras tjänstepersoner har fått i uppdrag att ta fram styrdokument kring cykling, som de arbetat strategiskt och målmedvetet ifrån. De satte ett mål att placeras högt i Kommunvelometern och det tog några år innan de nådde första platsen, men nu är Uppsala där efter strategiskt, långsiktigt och målinriktat arbete. De satsar på cykelarbetet och integrerar cykling i flera delar av den kommunala verksamheten.

Vill du veta mer om Cykelfrämjandet och resultaten kan du besöka Cykelfrämjandets hemsida här, du hittar infografik och fördjupande rapporter här.

Text och intervju av: Lovisa Valentino

← Fler nyheter

Mäta cykelvanor