Vad tycker stockholmarna om Årstaskogen?

Vad tycker stockholmarna om Årstaskogen?

Enkätfabriken har tagit tempen på vad stockholmarna tycker om Årstaskogen!
På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm har vi analyserat och sammanställt resultatet av en medborgarundersökning. Undersökningen gjordes i syfte att få kunskap om Årstaskogen inför kommande bebyggelseprojekt. Enkäten handlade både om de delar av skogen som i framtiden kan bli bebyggda och den skog som kommer att finnas kvar. Engagemanget var stort och totalt svarade 3 365 personer på enkäten. Majoriteten uppskattar Årstaskogen för naturen och möjligheten till lugn och ro. Av resultatet framgår även att en majoritet inte vill ha någon ny bebyggelse.

 

Rapporten och det sammanställda resultatet hittar du här.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med undersökningar åt offentlig sektor? Klicka här eller kontakta oss så berättar vi mer! 

Vad tycker stockholmare om årstaskogen