Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten

Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten

Under juni månad har Enkätfabriken vunnit ramavtal med både Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten. Det känns stort att få jobba med två så viktiga myndigheter i Sverige, två myndigheter som verkligen arbetar för trygghet i samhället. Vi ser fram emot att få bidra till deras verksamheter med våra undersökningar och fortsätta jobba med vår vision att skapa undersökningar som leder till samhällsutveckling. Nedan kan du läsa mer om myndigheterna.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar med brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Myndigheten har ett rikstäckande ansvar för områdena brottsskadeersättning, brottsofferfonden, kunskapscentrum och regress. Läs mer hos Brottsoffermyndigheten.

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten finns för att ställa de som begår brott ansvariga för sina handlingar, på ett effektivt och rättssäkert sätt. De bidrar till kriminalpolitikens övergripande mål att minska brottslighet och öka människors trygghet. Här kan du läsa mer om Åklagarmyndigheten.

Daniel Sturesson är ansvarig för Enkätfabrikens ramavtal med myndigheterna.

Av: Lovisa Valentino

← Fler nyheter

Åklagarmyndigheten