21st LUPP-Analyser och rapporter

21st LUPP-Analyser och rapporter

Nu har vi avslutat vårens alla LUPP-analyser. 21 st luppar har vi gjort i år, vilket innebär att vi analyserat resultat från undersökningen lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP). Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som står bakom undersökningen. Det är varje kommun som bestämmer om de ska göra LUPP. I undersökningen svarar ungdomar på frågor som skola, fritid, ekonomi, delaktighet, och politik via en webbenkät, som underlag för att kommunen ska få insikt i hur unga mår och ser på sin kommun. Resultatet från enkäten blir ett underlag för utveckling av frågorna i kommunen, där kommunen kan se vilka områden som behöver prioriteras för att unga ska må bättre.

21 st kommuner har fått sina rapporter levererade av oss, där Orsa, Mora, Karlstad och Sundsvall också fått en fördjupad genomgång på plats hos dom. Det är våra projektledare med fokus på barn och unga som utfört arbetet, Cecilia Helander, Elin Hoffman och Daniel Sturesson.

Populärfilm om LUPP-resultaten i Marks kommun

Förutom fördjupade rapporter erbjuder vi också att ta fram en populärfilm som sammanställer resultaten. I år har vi för andra gången levererat en till Marks kommun. Vill ni läsa mer om resultaten från Mark kommuns Lupp hittar ni de här: https://www.mark.se/ung-i-mark/lupp/
Vill du veta mer om hur vi jobbar med LUPP?
Lupp analys