18 Lupp-presentationer i 13 olika kommuner!

18 Lupp-presentationer i 13 olika kommuner!

Under september och oktober har våra projektledare Elin, Daniel och Jennie varit på turné i Kalmar län för Lupp-presentationer. Vi har hållit 18 presentationer i 13 olika kommuner och berättat om ungas uppväxtvillkor, något även lokalmedia har uppmärksammat i några fall.

På flertal orter har de presenterat resultat av Lupp, en undersökning om ungas framtid och villkor. Lupp är helt klart en av våra favorituppdrag som vi älskar att fördjupa oss i. Självklart för att det går i linje med vår vision att jobba med undersökningar som leder till samhällsutveckling!

Vad är Lupp?

Lupp, som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitik, drivs av Myndigheten för ungdoms och civilfrågor (MUCF). Undersökningen syftar till att ta fram kunskap om hur unga har det och hur de upplever sin situation i olika frågor. Oftast är det elever i årskurs 8 och elever i årskurs två på gymnasiet som svarar på Lupp-undersökningarna. De områden som undersöks är: ”Hur unga ser på sitt inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid” -MUCF. Resultaten av undersökningarna används för att ta välgrundade beslut som rör unga, för att skapa bättre vardag för dem.

Vilka är MUCF?

MUCF är en myndighet i Sverige som jobbar för och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor. Som en del i deras arbetar driver de Lupp-undersökningar i Sveriges kommuner. Undersökningen syftar till att skaffa kunskap kring ungas behov genom att låta de komma till tals och berätta själva. Resultatet blir ett underlag för beslutsprocesser som rör unga.

Hur jobbar Enkätfabriken med Lupp?

Aktuellt för denna höst är att tre av våra projektledare har rest runt och presenterat resultaten av Lupp i Kalmars kommun. Två av presentationer har kul nog också synts i lokala nyhetsmedier i Kalmars län. Du behöver prenumerera för att se artiklarna. Du kan läsa om när Jennie presenterat resultat i Kalmar här och när Daniel besökte Västervik här.

Det är kommunerna själva som utfärdar LUPP, genom MUCF:s verktyg. Enkätfabriken ansvarar däremot för LUPP-analys, där vi arbetar med att analysera resultat över tid. Då vi är väl insatta i de processer som berör LUPP och är kunniga inom området, så tar vi oss gärna an uppdraget att redovisa resultaten för landets kommuner med. Som i exemplet ovan, där vi rest runt i Kalmars län under hösten 2019. Att få redovisa Lupp är stort för oss då. Det är ett arbete som helt går helt i linje med vår vision. Visionen att jobba med undersökningar som leder till samhällsutveckling. Området barn och unga har dessutom länge varit viktigt för oss, eftersom undersökningarna syftar till att göra ungas röster hörda!

Om du vill veta mer om våra resultat-presentationer och analyser, vänligen kontakta oss här, så berättar vi mer.

 

Redovisning av Lupp