1 Maj öppnar vår stipendietävling!

1 Maj öppnar vår stipendietävling!

Känner du någon som läser sin sista mastertermin på Göteborg eller Lund Universitet? Då bör du tipsa om Enkätfabrikens samhällsstipendie på 10 000kr som går till de personer som skrivit samhällsutvecklande och givande masteruppsatser. 1 Maj öppnar vi upp för ansökningar om stipendiet och du kan läsa mer om hur det går till på enkatfabriken.se/stipendium, samt gå vidare till ansökan.

Samhällstipendium ska uppmuntra till fler studier om samhällets utveckling. 

Det är viktigt för oss på Enkätfabriken att göra det vi tror på och att få arbeta med undersökningar som bidrar till samhällsutveckling. Vi gillar att jobba med alla som behöver underlag för sin organisation, men strävar också att få jobba med kommuner, myndigheter och ideella organisationer i så stor grad vi kan. I linje med vårt motto ”Undersökningar som leder till samhällsutveckling” säger vi därmed NEJ till uppdrag som berör spelindustrin, tobak, droger eller vapen, då vi inte tycker det går i linje med samhällsutveckling. Genom ett stipendium på 10 000kr vill vi uppmuntra fler studenter till att undersöka frågor som berör samhällsfrågor och samhällsutveckling. Vi vill att fler tar ställning och sätter samhällsfrågor i fokus. 

 

Vem är stipendiet för? 

Stipendiet är framtaget till de som behandlar samhällsfrågor i din masteruppsats och strävar efter att undersöka möjligheterna för ett bättre samhälle. Huvudämnet kan vara beteendevetenskap såväl som stats/samhällsvetenskap, psykologi, ekonomi eller statistik. Är du den som vinner bästa uppsats med fokus på samhällsutveckling? Var med och tävla. Det viktigaste är att du i din master undersöker ett område som gör gott för vårt samhälle.

Enkätfabriken stipendium