Medlemsundersökning

För en medlemsorganisation utgår allt från medlemmarnas vilja och engagemang. Därför går det inte att använda sig av samma upplägg och frågor som i en undersökning som riktas till kunder eller medarbetare.

På Enkätfabriken har vi god erfarenhet och mycket kunskap kring de speciella förutsättningar som medlemsorganisationer har att arbeta efter. Vi utformar därför våra medlemsundersökningar utifrån föreningarnas olika behov och premisser, allt för att främja samhällsutvecklingen.

I våra medlemsundersökningar läggs fokus på att kartlägga medlemmarnas engagemang och syn på organisationen samt deras möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. På så sätt kan ni få en bild av hur medlemmarnas ideella engagemang kan ökas och hur medlemmarna ser på olika aspekter av er verksamhet.

 

Såhär arbetar vi med medlemsundersökningar:

– Vi hjälper er att formulera frågor och sätta ihop ett frågeunderlag som stämmer för just er organisation.
– Vi arbetar med olika metoder för insamling av medlemmarnas svar och skräddarsyr en lösning som stämmer med era förutsättningar och behov.
– Vi skapar ett nöjd medlems-index som möjliggör jämförelser över tid och mellan olika regioner eller distrikt.
– Vi gör tydliga åtgärdsmatriser som identifierar föreningens styrkor och utvecklingsområden.

  • “Eller fyll i formuläret”

    Eller fyll i formuläret för att få veta mer: