Ville Trygg

Ville Trygg

Ville Trygg började på Enkätfabriken i juni 2022. Ville arbetar med anbud och upphandling på Enkätfabriken. Ville har tidigare arbetat som politisk sekreterare i den politiska staben inom Region Skåne.

”På Enkätfabriken har jag möjlighet att arbeta på en dynamisk arbetsplats med möjlighet att kunna bidra till att offentliga aktörer får tillgång till undersökningar som leder till samhällsutveckling. Inte minst som underlag i beslutsfattande och inför framtida förändringsarbeten.”

Utbildning

Fil. kandidatexamen i statsvetenskap, Lunds universitet

Fil. kandidatexamen i handelsrätt, Lunds universitet

Samhällsundersökningar

Enkätundersökningar

Ville Trygg

Anbud och upphandling

Tel: 0735 – 26 68 74

ville.trygg@enkatfabriken.se

Kontakta: