Tuomas Simpanen

Tuomas Simpanen

Tuomas är analytiker på Enkätfabriken sedan januari 2022. Tuomas har bland annat en bakgrund inom finska polisen som brottsutredare och har en kandidatexamen inom internationella relationer och en master inom kriminologi.
”Jag har blivit intresserad av analys och den statistiska metoden under mina universitetsstudier, så jag tänkte att i denna tjänst skulle jag kunna använda mina kunskaper och lära mig nytt.”

Utbildning

Fil. kandidat i internationella relationer
Masterexamen i kriminologi

Kontakta: