Tryggve Pederby

Tryggve Pederby

Tryggve arbetar som junior projektledare på Enkätfabriken inom området för akademisk sektor. Tryggve började i januari 2022 och kommer direkt från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, där han arbetat som biträdande forskare. Tryggve har också erfarenhet av att jobba med ett internationellt forskningsprojekt om attityder till politiska partier.
”Jag älskar att jobba med undersökningsmetod och framförallt enkätundersökningar. Så detta kändes helt rätt.”

Utbildning

Pol. Kand. i nationalekonomi, Lunds universitet

Fil. Kand i statsventenskap, Lunds universitet

Masterexamen i statsvetenskap, Lunds universitet

Enkäter och insamling för akademisk sektor

Tryggve Pederby

Junior projektledare

Tel: 0735 – 22 22 02

tryggve.pederby@enkatfabriken.se

Kontakta: