Simon Tufvesson

Simon Tufvesson

Simon började som junior analytiker på Enkätfabriken i augusti 2022 och har en kandidatexamen i matematisk statistik, från Stockholms universitet. Simon har också läst flera avancerade kurser i matematik, statistik och maskininlärning. Simon har tidigare bland annat arbetat som lärare i matematik och programmering.
På Enkätfabriken sköter Simon analys i flera olika projekt, men har sin specialistkunskap inom statistik och programmering, och kommer därför vara tillgänglig för programmeringstunga projekt.
”Jag har alltid haft ett stort intresse av matematik, statistik och programmering men har aldrig riktigt jobbar med det innan. När jag väl började leta efter jobb inom den branschen och hittade Enkätfabriken tänkte jag direkt att det är ett företag vill jag jobba på. Detta då företaget hjälper både samhället och andra företag att utvecklas vilket är något jag bidra inom.

Utbildning:

Kandidatexamen (Fil.Kand) i matematisk statistik, Stockholms universitet.

Kontakta