Sanna Granqvist

Sanna Granqvist

Sanna har studerat samhälls- och beteendevetenskap samt forskningsmetodik på Göteborgs Universitet och har en kandidatexamen i Sociologi. I sitt arbete har Sanna jobbat med en rad nöjdhetsundersökningar och till viss del också arbetat med Göteborgs kommunala undersökningar. Sanna arbetar idag deltid samtidigt som hon studerar digital kommunikation. På Enkätfabriken har hon bakgrund i att arbeta heltid med medarbetarundersökningar mot privat sektor sen 2015.

”Vad som är roligt med att arbeta med medarbetarundersökningar är att få medarbetarnas upplevelser svart på vitt. Kanske är det sådant kunden redan kände på sig eller något som kommer som en överraskning, oavsett ger resultatet insikter för att föra organisationen framåt.”

Utbildning:

Kandidatexamen(B.A.)  i sociologi, Göteborgs universitet.

Nöjdhetsmätningar

Nöjdhetsmätningar används för att mäta hur exempelvis en medarbetare trivs på sin arbetsplats, vad era kunder tycker om ert varumärke eller hur de upplever era tjänster.

 

Kontakta Sanna så kan hon berätta mer om våra undersökningar och verktyg.

Nöjdhetsmätningar

Sanna Granqvist

Projektledare

Tel: 076 - 349 82 35

sanna.granqvist@enkatfabriken.se

Kontakta Sanna: