Petter Björnson Wikström

Petter Björnson Wikström

Petter har en master i nationalekonomi från Göteborgs universitet och en kandidat i industriell ekonomi, med inriktning finansiell matematik, från Chalmers. Han började på Enkätfabriken i april 2022 som junior analytiker.

Utbildning:

 

Fil. kandidat i industriell ekonomi, inriktning finansiell matematik, Chalmers tekniska högskola

Masterexamen i nationalekonomi, Göteborgs universitet.

Enkätfabriken analytiker

Petter Björnson Wikström

Junior analytiker

Tel: ––– ––– –––

petter.bjornson.wikstrom@enkatfabriken.se

Kontakta: