Vår nya projektledare!

Personen har en masterexamen i, och har tidigare arbetat som med inriktning på.

 

”Snart får vi veta vad X finner mest spännande i sitt arbete”

Utbildning:
Masterexamen (M.A.) i Kognitionsvetenskap, Lunds universitet
Kandidatexamen (B.A.) i Teoretisk filosofi, Lunds universitet

Undersökningar med målgrupp barn och unga!

X arbetar med

Vår nya projektledare!

Projektledare

Tel: Nummer kommer.

kontakt@enkatfabriken.se

Vi hjälper dig med din undersökningsprocess.

Kontakta oss!