Mollie Rey Ellam

Mollie Rey Ellam

Mollie Rey Ellam har en masterexamen i museologi (ABM) och en kandidatexamen i historisk arkeologi. Hon har även läst flera kurser inom arkivvetenskap, historia och kulturvetenskap. Mollie började på Enkätfabriken 2014 som telefonintervjuare, och arbetar numera som projektassistent med ansvar över call-center och scanningen.

”Det är spännande och lärorikt att se resultat växa fram, från insamling till slutrapport, och att få arbeta med många olika moment under processens gång. Det bästa är såklart att vårt arbete hjälper kunden till utveckling.”

Utbildning:

Masterprogram (M.A.) i ABM med inriktning museologi, Lunds universitet.

Call center och Scanning

Läs mer om våra tjänster kring scanning och telefonintervjuer.

   Scanning av enkäter

   Mollie Rey Ellam

   Projektassistent & Ansvarig för scanning

   Tel: 076 - 008 63 98

   mollie.reyellam@enkatfabriken.se

   Kontakta Mollie: