Mathilda Emilsson

Matilda Emilsson

Mathilda började på Enkätfabriken i oktober 2021, med anställning som projektassistent. I sin roll hjälper Mathilda till att stötta i projekt, exempelvis genom intervjuplanering och se till att enkäter programmeras. Hon har sedan tidigare en kandidatexamen inom samhällsvetenskap med sociologi som huvudämne, från Uppsala universitet.

Jag fick ett intryck av att enkätfabriken skulle passa mig bra, både arbetsmässigt men också kollega-mässigt. Jag ville bidra med en samhällsutveckling som känns genuin och viktigt. Jag upplevde denna arbetsplatsen som väldigt lärorik och utvecklande. Det är spännande att få insyn i hur arbetet med olika branscher ser ut, att få vara delaktig i samhällsutveckling. Det är både spännande och utmanande, som ett jobb ska vara!

Utbildning:

Kandidatexamen i samhällsvetenskap, med sociologi som huvudämne, Uppsala universitet.

Kontakt