Linnea Andersson

Linnea Andersson

Linnea började som junior analytiker på Enkätfabriken i augusti 2022 och har en examen från civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik, från Lunds Tekniska Högskola. Linnea började på Enkätfabriken direkt efter sina studier.
Efter studierna ville jag gärna jobba med något som gör samhällsnytta samt passade ihop med mitt intresse för matematik och statistik. Då verkade Enkätfabriken passa perfekt!

Utbildning:

Masterexamen från civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik, från Lunds Tekniska Högskola

Kontakta Linnea