Lina Fahlborg

Lina Fahlborg

Lina Fahlborg började som junior projektledare på Enkätfabriken i augusti 2022. Lina kommer arbeta tätt med Daniel Sturesson i projekt som rör offentlig sektor och med tyngd på samhällsutveckling.  Lina har en kandidat i beteendevetenskap från Lunds universitet, med stort intresse för mänskliga beteenden och hur de påverkas av samhälleliga, sociala och biologiska faktorer. Lina har också intresse för verksamhetsutveckling, där hennes kunskap bidrar till att se hur resultat från undersökningar kan utveckla organisationer. Lina har läst sin magister inom management på Lunds universitet.

Under min studentperiod svarade jag mer än gärna JA på forskningsundersökningar och att svara på enkäter/ bli intervjuad. En kombination av dessa intressen gjorde mig intresserad av Enkätfabriken. Rollen som Projektledare blev jag intresserad av när jag jobbade som aktivitetsledare för seniorer och tycker om att veta lite om mycket och göra varierande saker/projekt samt den sociala biten. Därför studerade jag en magister i Management på Lunds universitet (2021-2022), ämnen som intresserade mig i den utbildningen var verksamhetsutveckling, hur man främjar psykologisk trygghet i ett team och projektprocessen.

Utbildning:

Kandidatexamen inom beteendevetenskap, Lunds universitet.

Magisterexamen (B.A.) inom management, Lunds universitet.

Lina Fahlborg

Junior projektledare

Tel: 0735 – 22 22 02

lina.fahlborg@enkatfabriken.se

Kontakta