Leo Carlsson

Leo Carlsson

Leo anställdes under våren 2021 som junior data scientiest. Leo arbetar med Enkätfabrikens utveckling, programmering, automatisering och analys i våra projekt. Leo har en master i statsvetenskap och en kandidat i globala studier från Göteborgs universitet. Han har även läst kurser inom data science.

”Jag gillar att jobba med projekt som har en god samhällspåverkan, gärna där man får kreativt lösa problem med data”

Utbildning:

 

Fil. kandidat i globala studier, Göteborgs universitet.

Masterexamen i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

      Kontakta Leo: