Klara Lindahl

Klara Lindahl

Klara har varit timanställd på enkätfabriken sen sommaren 2017 medan hon studerat statistik på kandidatnivå. Nu läser Klara sin master inom statsvetenskap och sedan september 2018 blev hon tillsvidareanställd på 20% som researcher och analytiker. Klara samlar in och sammanställer information om olika områden!

”Jag lär mig mycket som jag kommer ha nytta av i framtiden. Jag uppskattar att mitt arbete på enkätfabriken och mina studier sammanfaller väldigt väl.”

Utbildning:

Masterexamen (M.A.) i statsvetenskap, med inriktning International administration and global governance och metodologi, Lunds universitet.
Kandidatexamen (B.A.) i statistik, Lunds universitet.

Läs artiklar som Klara skrivit

    Klara Lindahl

    Klara Lindahl

    Undersökare & analytiker

    Tel:

    Kontakta Klara: