Jennie Di Rocco

Jennie DiRocco

Jennie har en kandidat- och magisterexamen i psykologi, från Lunds Universitet. Hon har även studerat kvantitativa forskningsmetoder på avancerad nivå på Örebro Universitet. Jennie har jobbat på Enkätfabriken sedan 2015 och jobbar som projektledare för medarbetarundersökningar, samt i projekt mot universitet och högskolor.

 

Idag jobbar Jennie både med akademisk sektor och med medarbetarundersökningar på Enkätfabriken.

”Det roligaste med mitt arbete är att hjälpa kunden designa en undersökning som ger svar på frågorna som de undrar över!”

Utbildning:

Kandidatexamen (B.A.) i psykologi, Lunds Universitet

Magisterexamen (M.A.) i psykologi, Lunds Universitet

Kvantitativa forskningsmetoder, avancerad nivå, Örebro Universitet

Medarbetarundersökning

Grunden för allt ett företag eller en organisation kan åstadkomma är medarbetarna och den insats de gör. För att kunna leva upp till den potential som inryms i organisationen är det därför viktigt att skapa en miljö där de anställda känner sig delaktiga och upplever att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar.

 

Med hjälp av Enkätfabrikens medarbetarundersökningar får ni en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Genom att mäta olika frågors påverkan på de anställdas övergripande nöjdhet kan vi också ge er viktig kunskap och konkreta förslag kring vad ni bör satsa på för att skapa en bättre arbetsplats.

 

Våra undersökningar bygger på forskning och på de erfarenheter som ett stort antal genomförda undersökningar ger.

Medarbetarundersökningar

Jennie Di Rocco

Projektledare

Tel: 073 - 515 47 13

jennie.dirocco@enkatfabriken.se

Kontakta Jennie: