Erik Nyberg

Erik Nyberg

Erik började med projekt på Enkätfabriken under hösten 2018 och är sedan våren 2019 analytiker på heltid. Erik har en kandidat inom både miljövetenskap och nationalekonomi, samt en master inom nationalekonomi.

”Jag gillar att få arbeta med projekt som ofta känns intressanta (och positiva) ur ett samhällsperspektiv och att jag får göra det via statistik och datavisualisering. Dessutom att det finns stora möjligheter att utvecklas inom det analytiska arbetet generellt – inom exempelvis programmering och fler statistiska metoder.”

Utbildning:

 

Fil. kandidat i miljövetenskap, med inriktning mot miljöekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Fil. kandidat i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Masterexamen i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

      Kontakta Erik: