Erik Granberg

Erik Granberg

Erik Granberg är en av Enkätfabrikens två grundare och har arbetat i företaget sedan 2009. Med en bakgrund som undervisare i statistik på Göteborgs universitet har Erik mångårig kompetens inom analysarbete, något som varit en bidragande faktor till Enkätfabrikens start. Erik arbetar som projektledare och analytiker.

“Mest spännande och utmanande i mitt arbete är att utforma en undersökning från grunden och sedan genomföra den från start till mål. Jag gillar egentligen varje del i undersökningen, från att designa undersökningen till att analysera resultatet. Jag är speciellt fascinerad över vad som gör att personer väljer att svara på undersökningar och att hitta vägar för att höja svarsfrekvensen.”

Utbildning

Master (M.A.) i Nationalekonomi, med inriktning på statistik, Göteborgs universitetet,
Kandidatexamen (B.A.) i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Resvaneundersökningar

Enkätfabrikens modell för resvaneundersökningar utgår från att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg och som främjar samhällsutvecklingen. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

Vill du veta mer? Kontakta Erik i formuläret till höger!

VD, Enkätfabriken

Erik Granberg

Grundare & Projektledare

Tel: 0702 – 36 93 83

erik.granberg@enkatfabriken.se

Kontakta Erik: