Emma Hammarsten

Emma Hammarsten

Emma Hammarsten började på Enkätfabriken i januari 2020 och jobbar som analytiker. Emma har en fil.kand i både statistik och nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg.

”Det ska bli roligt att få jobba med analys och undersökningar, vilket är det jag redan under min studietid tyckte verkade spännande.

Utbildning:

Kandidatexamen (B.A) i statistik, Handelshögskolan Göteborg

Kandidatexamen (B.A) i naionalekonomi, Handelshögskolan Göteborg

 

Emma har en kandidatexamen i statistik och i nationalekonomi med inrikning miljöekonomi från Handelshögskolan/GU. Hon har även en masterutbildning i ekonomisk historia med inriktning demografi där uppsatsen aldrig blev färdig från Lunds universitet. Emma har läst kurser i statsvetenskap, juridik, företagsekonomi och franska på universitetet, utöver huvudämnena som ingår hennes examina.

Kontakta Emma