Elin Scotford

Elin Scotford

Elin Scotford började arbete som projektledare på Enkätfabriken i augusti 2019. Elin har sedan tidigare arbetat i undersökningsbranschen i hela tolv år, där hon tidigare haft fokus på kvantitativa undersökningar. Elin berättar att hon hade tänkt byta bransch efter det, men kom fram till att hon inte ville lämna undersökningsbranschen med dess design, metod och analys. Hon sökte sig vidare till Enkätfabriken och rollen som projektledare av flera anledningar. Dels ville hon testa nya banor, samtidigt som hon inte vill lämna undersökningar helt. Som statsvetare i grunden har Elin samhällsutvecklande ambitionen, något som ligger henne varmt om hjärtat. Samtidigt som hon ville fortsätta med undersökningar på ett företag som värderar samhällsutveckling, så ville hon också pröva på att gå in i en mer entreprenöriell miljö i en växande verksamhet. Enkätfabriken blev en bra matchning och nu jobbar Elin som projektledare med ansvar för undersökningar riktade mot barn och unga.

”Det roligaste med mitt jobb är vara länk mellan verksamheter och deras användare/kunder och att verksamheten på så sätt kan få underlag att fatta välgrundade beslut för sin fortsatta utveckling.”

Utbildning

Masterexamen (M.A.) i Communications for Development med masteruppsats om opinionsmätningar
och media från Malmö universitet.
Kandidatexamen (B.A.) från internationella samhällsvetarprogrammet
vid Växjö universitet, inriktning statsvetenskap.

Undersökningar riktade till barn & unga

Vi erbjuder brukarundersökningar, LUPP-analyser och drogvaneundersökningar hos unga. Vi på Enkätfabriken har mångårig erfarenhet av att utforma frågeunderlag till barn och unga. Vi tar särskild hänsyn till målgruppen vid utformning av frågeunderlag och vid genomförande. Enkäten och frågorna  anpassas till den aktuella åldersgruppen och deras kognitiva förmåga, där vi även gör olika pilot utvärderingar av  framtagna enkäter. Läs mer om våra underökningar som görs till barn och unga.

Elin Scotford

Projektledare

Tel: 072 - 327 96 67

elin.scotford@enkatfabriken.se

Kontakta Elin för en offert: