Elin Hoffman

Elin Hoffman

Elin har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och började arbeta på Enkätfabriken som intervjuare under sin studietid hösten 2017. Våren 2018 gick hon successivt över till att arbeta mer och mer som projektassistent och har sedan juni 2018 arbetat som det på heltid. I rollen som projektassistent är Elin en viktig del av alla våra projekt, då hon hjälper till och backar upp projektledarna i deras arbete. Ni kan finna Elin med att hantera post, fakturor och hjälpa till med support. Hon är också en av våra anställda som tar fram webbenkäter och korrekturläser dem så att alla enkäter håller god kvalité.

”Jag gillar att vara en del av ett team och en del av processen i genomförandet av olika projekt från start till mål. Det är även kul och spännande att få arbeta på uppdrag av olika kunder där många intressanta teman och områden berörs med den gemensamma nämnaren undersökningar som leder till samhällsutveckling.”

Utbildning:

Filosofie kandidatexamen (B.A.), med inriktning på mänskliga rättigheter, Lunds universitet.

   Elin Hoffman

   Elin Hoffman

   Projektassistent

   Tel: 073 - 53 15 577

   elin.hoffman@enkatfabriken.se

   Kontakta Elin: