Elin Hoffman

Elin Hoffman

Elin har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter och började arbeta på Enkätfabriken som intervjuare under sin studietid hösten 2017. Våren 2018 gick hon successivt över till att arbeta mer och mer som projektassistent och har sedan juni 2018 arbetat som det på heltid. Elin har alltid varit otroligt viktig i våra projekt, då hon hjälper till och backar upp projektledarna i deras arbete. Från 2020 är Elin projektledare, där ett av hennes senaste projekt var för RFSL, vilket passar med hennes bakgrund inom mänskliga rättigheter och föreningslivet.

”Jag gillar att vara en del av ett team och en del av processen i genomförandet av olika projekt från start till mål. Det är även kul och spännande att få arbeta på uppdrag av olika kunder där många intressanta teman och områden berörs med den gemensamma nämnaren undersökningar som leder till samhällsutveckling.”

Utbildning:

Filosofie kandidatexamen (B.A.), med inriktning på mänskliga rättigheter, Lunds universitet.

      Kontakta Elin: