David Sivén

David Sivén

David har föräldraledigt. Kontakta gärna Jennie DiRocco som också arbetar med akademisk sektor. 

David har en masterexamen i kognitionsvetenskap från Lunds universitet. Innan David började på Enkätfabriken arbetade han i flertalet forskningsprojekt inom kognitionsvetenskap, socialpsykologi och politisk psykologi knutna till Lunds universitet. David har sedan sommaren 2018 varit ansvarig för Enkätfabrikens undersökningar inom akademisk sektor, och har under denna tid med kunder från Karolinska institutet, Lunds, Göteborgs, Örebo, Malmö och Stockholms universitet, såväl som med flertalet privatägda forskningsinstitut.

”Det mest spännande med mitt arbete är att få vara en viktigt del i att skapa förutsättningar för vetenskaplig kunskapsökning.”

Utbildning:

Masterexamen (M.A.) i Kognitionsvetenskap, Lunds universitet
Kandidatexamen (B.A.) i Teoretisk filosofi, Lunds universitet

Akademisk partner

Många forskningsprojekt innefattar insamling av data genom någon form av enkät. Den delen av forskningsprojektet kan Enkätfabriken sköta. Frågeunderlaget till enkäten kan bestå av kundens validerade frågeformulär eller kan skapas med Enkätfabrikens hjälp. Om det är en webbenkät så lägger Enkätfabriken in frågorna i ett webbenkätverktyg där utskick och påminnelser sedan görs. Vid postala enkäter fixar Enkätfabriken tryck av enkäter, utskick samt inscanning. När insamlingsperioden är över skickas en databas samt en projektrapport innehållande information om svarsfrekvens och bortfall till kunden.

Insamling till forskningsprojekt

David Sivén

Projektledare

Tel: 076 - 035 41 00

david.siven@enkatfabriken.se

Kontakta David: