David Sivén

David Sivén

David har arbetat på Enkätfabriken sedan 2018 och ansvarar för projekt som genomförs på uppdrag av universitet och högskolor. Före detta arbetade han inom flertalet forskningsprojekt inom kognitionsvetenskap, socialpsykologi och politisk psykologi knutna till både Lunds och Göteborgs universitet. David har därigenom en bra uppfattning av de krav och förväntningar som ställs på undersökningar inom den akademiska sektorn.

 

Under sin tid på Enkätfabriken har David arbetat med forskare på de flesta universitet och högskolor i Sverige, såväl som med ett stort antal privatägda forskningsinstitut.

 

David har en masterexamen i kognitionsvetenskap och en kandidatexamen i teoretisk filosofi från Lunds universitet.

”Det mest spännande med mitt arbete är att få vara en viktigt del i att skapa förutsättningar för vetenskaplig kunskapsökning.”

Utbildning:

Masterexamen (M.A.) i Kognitionsvetenskap, Lunds universitet
Kandidatexamen (B.A.) i Teoretisk filosofi, Lunds universitet

Akademisk partner

Många forskningsprojekt innefattar insamling av data genom någon form av enkät. Den delen av forskningsprojektet kan Enkätfabriken sköta. Frågeunderlaget till enkäten kan bestå av kundens validerade frågeformulär eller kan skapas med Enkätfabrikens hjälp. Om det är en webbenkät så lägger Enkätfabriken in frågorna i ett webbenkätverktyg där utskick och påminnelser sedan görs. Vid postala enkäter fixar Enkätfabriken tryck av enkäter, utskick samt inscanning. När insamlingsperioden är över skickas en databas samt en projektrapport innehållande information om svarsfrekvens och bortfall till kunden.

Enkätinsamling

David Sivén

Projektledare / Akademisk sektor

Tel: 0768 – 58 19 35

david.siven@enkatfabriken.se

Kontakta David: