Daniel Sturesson

Daniel Sturesson

Daniel Sturesson har en examen i Statsvetenskap från Lunds universitet och har även studerat sociologi och kommunikationsvetenskap. Daniel arbetar som projektledare och som senior konsult när det gäller utformning av frågeunderlag och kvalitativa undersökningar. Dessutom är Daniel en av Enkätfabrikens två grundare och är ansvarig för arbetet med offentliga upphandlingar.

“Den roligaste utmaningen i mitt arbete är att hitta svaren på kundernas frågor, om det handlar om varför människor flyttar till Östersund, varför de tackar nej till fiberbredband på landsbygden eller om människor som anser sig vara miljömedvetna också konsumerar annorlunda än andra i praktiken är inte så viktigt. Att formulera frågeställningar, lösa insamlingen och analysera och presentera resultatet så att kunderna faktiskt får den kunskap de önskar sig är det som gör arbetet spännande.”

Utbildning

Fil. Kandidatexamen (B.A.) i Statsvetenskap, Lunds universitet.

Bostadsundersökningar

För en hållbar bostadsmarknad och ett ökat bostadsbyggande krävs kunskap om hur nybyggnation påverkar bostadsmarknaden och hur hyresnivåer bör utformas. Enkätfabriken har stor kunskap om och erfarenhet av undersökningar om bostadsmarknaden. Vi har tagit fram analysmodeller som gör det enkelt för våra kunder att dra slutsatser och tillämpa dessa i det praktiska arbetet.

Daniel Sturesson

Daniel Sturesson

Delägare & Projektledare

Tel: 073 - 639 65 19

daniel.sturesson@enkatfabriken.se

Kontakta Daniel: