Daniel Olander

Daniel Olander

Daniel Olander har arbetat som analytiker på Enkätfabriken sedan 2012. Idag är Daniel områdeschef för analytiker, samt ansvarig för det löpande kvalitetsarbetet som Enkätfabriken genomför för att även fortsättningsvis se till att vi levererar undersökningar och resultat av högsta kvalitet. Daniel är även dataskyddsombud på Enkätfabriken och säkerställer att personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

”Det är väldigt kul och lärorikt att få vara med på Enkätfabrikens fantastiska resa. Fabriken fortsätter växa och med fortsatt hög kvalitet i de tjänster och produkter som levereras. I takt med att vi växer ökar behovet av effektiva rutiner som säkerställer fortsatt kvalitet och trygghet i våra undersökningar och det ska bli mycket spännande att få vara med och utveckla dessa.”

Utbildning:

Kandidatexamen (B.A.) i statistik, 3 år, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

   Daniel Olander

   Områdeschef & Kravställande analytiker

   Tel: 0723 – 27 97 44

   daniel.olander@enkatfabriken.se

   Kontakta Daniel: