Cecilia Helander

Cecilia Helander

Cecilia Helander är projektledare och har arbetat på Enkätfabriken sedan 2013. Cecilia har en masterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet. På Enkätfabriken ansvarar Cecilia bland annat för undersökningar mot barn och unga samt större projekt i offentlig sektor. Cecilia arbetar bland annat med många kommuner och även myndigheter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Barnombudsmannen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Jag tycker det är väldigt spännande att utreda, utvärdera och kartlägga olika saker. Man får ofta vara väldigt kreativ i analysprocessen vilket jag tycker om, men det är också en utmaning. Frågor som rör barn och unga är väldigt intressanta att analysera. När man gör undersökningar till denna målgrupp är det extra viktigt att frågeunderlag och insamlingsmetod är väl genomtänkta”

Utbildning

Masterexamen (M.A.) i Statsvetenskap, Lunds universitet

Kandidatexamen (B.A.) i freds- och konfliktvetenskap, Lunds universitet

Utvecklingspsykologi, 7,5 hp, Mälardalens högskola 2019 

Undersökningar riktade till barn och unga

När man utformar frågeunderlag till barn och unga behöver särskild hänsyn tas till hur frågor och svarsalternativ är formulerade och utformade. Enkäten och frågorna behöver anpassas till den aktuella åldersgruppen och deras kognitiva förmåga. Några nyckelfaktorer är att undvika negationer, påståendefrågor för yngre barn, känsliga frågor och att ha korta avsnitt i enkäten. Det är också viktigt att tänka på att yngre barn ofta tolkar ord och begrepp bokstavligt. En viktig del när man gör undersökningar till barn och unga är att alltid utvärdera hur frågorna fungerar i målgruppen, genom så kallade pilot-utvärderingar eller pilot-tester.

 

Vi på Enkätfabriken har stor erfarenhet att utforma frågeunderlag och enkäter anpassade till barn och ungdomar samt att göra olika pilot utvärderingar av frågeunderlag och enkäter.

 

Titta på case Cecilia har jobbat med:

Cecilia Helander

Cecilia Helander

Ansvarig Barn & unga

Tel: 072 - 306 65 19

cecilia.helander@enkatfabriken.se

Kontakta Cecilia: