JönköpingEnkät till föräldrar till barn i grundsärskolan:
Länk till portal

Enkät till föräldrar till barn i årskurs 2:
Länk till portal

Enkät till elever i grundsärskolan åk 5-9:
Länk till portal

Enkät till elever i åk 8:
Länk till portal

Enkät till elever i åk 5:
Länk till portal

Enkät till föräldrar till barn i förskoleklass:
Länk till portal

Enkät till föräldrar till barn i fritidshem åk 1 och 3:
Länk till portal

Enkät till föräldrar till barn i familjedaghem:
Länk till portal

Enkät till föräldrar till barn på förskola:
Länk till portal