Integritetspolicy lätt svenska

Integritetspolicy på lätt svenska

Integritetspolicy på lätt svenska

 

Detta är övergripande regler för hur Enkätfabriken hanterar personuppgifter.

 

 

Vad är personuppgifter?

 

Personuppgifter kan vara information om kön, ålder och bostadsort. Enkätfabriken är försiktiga med personuppgifter.

 

 

Varför behöver Enkätfabriken mina personuppgifter?

 

Vi behöver dina uppgifter för att samla in svar till enkäter. Du lämnar dina personuppgifter till oss, när du svarar på en enkät från oss.

 

Du är anonym när du svarar på en enkät. Det betyder att ingen vet vad just du svarat.

 

 

Hur hanterar Enkätfabriken personuppgifter?

 

Vi respekterar och skyddar dina personuppgifter.

 

 

Vi sparar dina personuppgifter säkert. Ibland behöver andra organisationer ta del av uppgifterna. Då gäller samma regler som vi har.

 

 

Vi sparar dina uppgifter i upp till 80 dagar. Vi följer lagen för att ta hand om personuppgifter. Du kan kontakta oss om du vill se vilken information vi har om dig.

 

 

Har du frågor?

 

Du kan kontakta oss via e-post till dpo@enkatfabriken.se

Du kan också ringa till oss på telefonnummer 020 – 12 10 28.

 

 

Vill du läsa hela integritetspolicyn hittar du den via den här länken.

Enkätundersökningar

Övriga frågor

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter?

 

Kontakta Enkätfabrikens dataskyddsombud på dpo@enkatfabriken.se