Enkätundersökningar

Enkätundersökningar

Vad vi gör:

Enkätfabriken genomför olika typer av enkätundersökningar. Vi arbetar både med uppdrag som bara handlar om datainsamling och med projekt där vi tar hand om hela processen från frågeformulering till analys. Vi använder oss av de flesta datainsamlingsmetoder och har stor erfarenhet av webbenkäter, telefonintervjuer, postala enkäter och på stan-intervjuer.

 

Vårt viktigaste ledord är kvalitet. Därför ställer vi exempelvis tydligare kompetenskrav på vår intervjupersonal än vad som är vanligt i branschen. Vi har även verktyg som ger våra kunder insyn i datainsamling och projektens processer.

 

Enkätundersökningar

 

Enkätfabriken utformar och skickar ut enkätundersökningar inom flera områden. Vi har tjänster för dig inom offentlig sektor, för dig som arbetar privat och för dig som jobbar på universitet och högskola.

 

Offentlig sektor

Brukarundersökningar skola

Hyresgästundersökning

 

Marknadsundersökning

Kundundersökningar

Gästundersökning

Varumärkesundersökning

Medarbetarundersökningar

 

Universitet och högskolor

Kundkommentar

  • Analysresultat

    ”Snabba och tydliga återkopplingar, upplevs kunniga inom området både med rapportskrivning och pålästa kring ämnet”

Case

Se tidigare uppdrag:

Artiklar

Läsvärt om undersökningar!