Cyklistvelometern

Cykelpanelen är en nystartad webbpanel bestående av cyklister. Genom panelen går det att hämta in cyklisternas egna perspektiv på cyklande. Målet är att panelen ska växa och bli tillräckligt stor för att kunna utvärdera cyklande på kommunnivå i ett så stort antal kommuner som möjligt. Genom panelen kan då en unik bild skapas kring hur cyklister upplever kommunens arbete. Resultatet kan användas för att komplettera den bild som kommunvelometern ger kring kommunens arbete. Kommunen kan även själva använda den rapport som skapas för varje kommun för att sätta upp målsättningar och arbeta systematiskt för att förbättre för cyklister.

Rekrytering cykelpanel
Panelen byggs genom ett samarbete mellan Cykelfrämjandet och de kommuner som önskar få en rapport kring hur cyklister i kommunen uppfattar kommunen i ett cykelperspektiv. Ansvarig för hantering av panelen är företaget Enkätfabriken.

Rekrytering till panelen sker mellan 1 maj – 14 oktober 2018. I oktober/november kommer sedan rapporter skickas ut till alla kommuner med tillräckligt antal svar.

  • “Eller fyll i formuläret”

    Eller fyll i formuläret för att få veta mer: