Medborgarpanel Värmdö

Medborgarpanel Värmdö

Case

Medborgarpanel i Värmdö Kommun

Enkätfabriken driver sedan 2018 en medborgarpanel för Värmdö kommun. Panelen är framtagen åt beslutsfattare i kommunen, så att de har möjlighet att ställa frågor direkt till kommunens medborgare. Syftet är att fler åsikter och attityder ska kunna fångas upp på ett representativt sätt, för att undvika att det bara är en liten klick som påverkar och hörs. Genom en väl sammansatt medborgarpanel bildas en representativ grupp och panelen ger möjlighet till att fler kan komma till tals i kommunala frågor.

Medborgarpanel

Utklipp ur infografik från medborgarpanel-undersökningen. Se hela under resultat.

Så tog vi fram en medborgarpanel

Enkätfabriken skickade ut en inbjudan till 10 000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare via posten i maj månad 2018. Utskicket, som vi kallar rekryteringsbrev, syftade till att få medborgare att ansluta sig till panelen. Rekryteringsmetoden som tillämpades var direkt rekrytering med sannolikhetsurval, vilket enligt forskning är den mest tillförlitliga metoden. Totalt anslöt sig cirka 1 000 kommuninvånare till panelen som också svarade på frågor. Resultatet har i efterhand viktats på ålder och kön för att vara representativt i förhållande till Värmdös befolkning. Kommunen gör nu ett antal undersökningar per år kring olika ämnen.

Här kan du se rekryteringsbrevet som togs fram.

Resultat

I infografiken från undersökningen hittar du resultat! Infografik_Värmdö_2019.

 

← Fler Case

Medborgarpanel