Marknadsundersökning Skruvat

Marknadsundersökning Skruvat

Case

Kontinuerlig marknadsundersökning åt Skruvat

Tillsammans med Skruvat har vi kontinuerligt genomfört omfattande undersökningar kring bildelsmarknaden på nätet. Undersökningen syftar till att kartlägga olika aktörers ställning. Insikterna blir extra nödvändiga när man jobbar på en konkurrensutsatt marknad, för att kunna vara en av de främsta aktörerna. Med hjälp av marknadsundersökningen har Skruvat fått reda på kundernas och potentiella kunders uppfattningar om marknadens olika erbjudanden, samt vad som påverkar köp och lojalitet.

Kommentar

Här kan du läsa mer om våra marknadsundersökningar.

 

marknadsundersökning