Kundundersökning MatHem

Kundundersökning MatHem

Case

Mathems stora kundundersökning, utförs 2 gånger per år.

Hos MatHem finns en strävan att titta på kundnöjdhet och förbättringsområden för sina kunder. MatHem förstår vikten av att lyssna på sina kunder, där Enkätfabriken årligen hjälper till att samla in och sammanställa kundens åsikter, tankar och behov.

Resultat

Enkätfabriken har sedan lång tid varit en samarbetspartner för det expansiva livsmedelsbolaget MatHem. För Mathem skickar vi bland annat ut två omfattande kundundersökningar per år. Undersökningarna tar reda på vad kunderna tycker om MatHems tjänst och vad som kan förbättras. För att mäta kundernas åsikter på bästa sätts så använder vi våran tjänster med nyckeltal, som NPS och NKI. Vi sammanställer alltid resultaten i grafiska och pedagogiska rapporter som är lätt att ta till sig. Genom att kontinuerligt genomföra undersökningarna kan Mathem hålla sig uppdaterade kring kundens behov och feedback. Det gör att MatHem kan ligga på topp, där de ständigt utvecklar sin kundnöjdhet och verksamhet.

Kommentar

”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid en stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”

MatHem

 

Kundundersökningar

Här kan du läsa mer om kundundersökningar.

 

Kundundersökning Mathem