Kundundersökning Mathem

Kundundersökning Mathem

Case

Stor kundundersökning till Mathem som utförs 2 gånger/året.

Hos Mathem finns en strävan att titta på kundnöjdhet och förbättringsområden för sina kunder. Mathem förstår vikten av att lyssna på sina kunder, där vi årligen hjälper till att samla in och sammanställa kundens åsikter, tankar och behov.

Genomförande och resultat

Enkätfabriken har sedan lång tid varit en samarbetspartner för det expansiva livsmedelsbolaget Mathem. Vi skickar bland annat ut två omfattande undersökningar till deras kunder varje år, där vi mäter attityd och åsikter. I arbetet använder vi oss av nyckeltal som NPS och NKI, vilket är vanliga verktyg som mäter åsikter på bästa sätt. Med en kundundersökning och nyckeltal så tar vi på bästa sätt reda på vad Mathems kunder tycker de gör bra och kan förbättra. Resultatet sammanställer vi sedan i grafiska och pedagogiska rapporter som är lätta att ta till sig. Genom att kontinuerligt genomföra kundundersökningar så håller sig Mathem uppdaterade kring kundernas behov och får deras feedback. Det gör att Mathem kan ligga på topp, då de ständigt utvecklar sin kundnöjdhet och verksamhet.

Rekommendation

Rekommendation Medarbetarundersökning”Tillsammans med Enkätfabriken har vi tagit fram undersökningar sedan år 2010. Vi upplever alltid stor flexibilitet och expertis i arbetet, där resultaten presenteras på ett sätt som hjälper oss att utveckla vår verksamhet. ”
– Mathem

← Fler case

kundundersökning