Insiktsmätning – Partille Kommun

Insiktsmätning – Partille Kommun

Case

Partille kommun är en av Sveriges kommuner som jobbat med Enkätfabriken i sin servicemätning mot företag. Insikt, som servicemätningen heter, utfärdas av SKR och finns för att se över myndigheters utövning i Sveriges kommuner. Vi har intervjuat Tobias Persson, chef för bygglovsenheten i Partille kommun, för att höra vad de har gjort för att lyckats förbättra servicen årligen.

Tobias Person, Partille

”Vi har kontinuerligt lyft ämnet på arbetsplatsen under verksamhetsåren

– Tobias Persson, Chef för bygglovsenheten

Bygglov förbättrar sin service markant år för år

Bygglov är ett serviceområde som hanterar ärenden gällande ansökningar om bygglov, inklusive vissa andra ärenden i ämnet. I en intervju med Tobias Persson, bygglovschef på Bygg- och miljöförvaltningen i Partille kommun, berättar han mer om deras arbete för bra service mot företagen i kommunen.

Bygglov Insikt

Intervju

Hej Tobias, ni har presterat med förbättrade resultat år för år gällande er service mot företagare i kommunen. Hur jobbar ni för att få en så bra service mot företagare? 

– Hej Lovisa! Kul att ni uppmärksammar detta! Arbetet bakom denna resan började våren 2017 när vi fick utfallet för 2016. Sedan dess har vi arbetet målinriktat och fokuserat för att öka vår servicegrad. Jag tror att det är många delar som samspelar för det totala resultatet, bland annat har vi gjort många ändringar inom verksamheten vad gäller arbetsrutiner och styrdokument. Det finns dock tre delar jag tror påverkar lite extra.

  • Vi har kontinuerligt lyft detta ämne på arbetsplatsen under verksamhetsåren i lite olika sammanhang. Vilket gör att det alltid är ett aktuellt ämne, det ska inte råda någon tvekan bland personalen att detta är något vi vill lägga fokus på och förbättra.
  • Personalen hos oss har anammat detta fokus och arbetar hårt för att vi ska hålla en hög nivå. Vi har tack vare många ändringar i verksamheten uppskattningsvis lyckats halvera handläggningstiderna. Detta är något väldigt påtagligt som jag tror samtliga kunder uppskattar.
  • Delar av de nya arbetsrutinerna har även lett till snabbare och tydligare återkoppling till byggherren. Vilket förmodligen ökat känslan av delaktighet.

”Ambitionen är att fortsätta utveckla verksamheten så att vi gör vårt yttersta för att hålla en så hög servicenivå som möjligt.

Insiktsmätning
Vilka mål och ambitioner finns för er kommande år?

– Från politiken finns ett nämndmål antaget med fokus på att fortsätta förbättra NKI-resultatet. Det är inte specifikt för bygglov utan för samtliga de verksamhetsområden vår förvaltning hanterar. Så ambitionen är att fortsätta utveckla verksamheten så att vi gör vårt yttersta för att hålla en så hög servicenivå som möjligt. På sikt önskar vi bli mer digitala, jag tror att det skulle kunna effektivisera vår ärendehantering och därigenom korta handläggningstiderna ytterligare, samtidigt som möjligheten till snabbare kommunikation med sökande ökar.

Har du några tips till andra kommuner för att förbättra servicen?

– Det skulle vara att kontinuerligt lyfta och arbeta med frågan på arbetsplatsen för att finna utvecklingsmöjligheter och skapa tydlighet kring önskad utveckling. Och givetvis att fokusera på snabba svar i alla delar. Det uppskattas mycket även om svaret inte alltid är positivt i sig.

Insiktsmätning