Insiktsmätning – Falkenberg Kommun

Insiktsmätning – Falkenberg Kommun

Case

Falkenberg kommun är en av de kommuner som jobbat med Enkätfabriken i sin servicemätning mot företag. Insikt, som servicemätningen heter, utfärdas av SKR och finns för att se över myndigheters utövning i Sveriges kommuner. Vi har intervjuat Magnus Petersson, Brandingenjör, på Räddningstjänsten Väst för att höra hur de lyckats få så bra resultat flera år i rad.

”Vi strävar i första hand efter att ha en dialog istället för att skriva förelägganden”

– Magnus Petersson, Brandingenjör, Räddningstjänsten Väst

Fantastiska resultat för Brandskydd i Falkenberg

Falkenberg har enligt företagen i kommunen visat på bra service i sina ärenden, där det dessutom sker en positiv utveckling år för år. Brandskydd är ett serviceområde som hanterar ärenden gällande tillsyn och kontroll med hänvisning till lagen om skydd mot olyckor (LSO) och ärenden om tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Insiktsmätning

Intervju

Hej Magnus, ni har haft nöjda företagare gällande er service för brandtillsyn 3 år i rad nu. Hur jobbar ni för att få en så bra service mot företagare?

– Vi är ett begränsat antal handläggare som jobbar med dessa frågor vilket innebär att vi har ett tätt samarbete sinsemellan för att vi ska kunna ställa likartade krav på verksamheterna, något som vi vet uppskattas. Under 2018 och 2019 har t.ex. jag och min kollega Per Myrén jobbat mycket med vårdanläggningar och restauranger. Vår erfarenhet är att man bör vara relativt få handläggare inom ett visst tema för att på så sätt lättare kunna likrikta tillsynerna.

Vilka metoder använder ni?

– Vi ser alltid till att försöka få med både verksamheten och fastighetsägaren när vi är ute på tillsyn och ofta har vi avstämningar med dessa i efterhand för att följa upp ärendena. Vi strävar också i första hand efter att ha en dialog istället för att skriva förelägganden. D.v.s. om verksamheten lovar att åtgärda eventuella brister inom den snaraste framtiden så sammanfattas dessa i en s.k. tjänsteanteckning istället för föreläggande. Vi skickar även ut en skriftlig kallelse samt ringer upp de vi ska göra tillsyn hos, detta bidrar till att de både får en personlig kontakt och lite mer information skriftligen om vad tillsynen går ut på.

Vilka mål och ambitioner finns för er kommande år?

– Ambitionen är alltid att bli ännu bättre än föregående år. Detta vill vi uppnå genom att bemöta alla ”kunder” med respekt och en förståelse för deras vardag och villkor. Vi ska dock ha en hög kvalitet i det arbetet vi utför och inte tumma på brandsäkerheten men ibland finns det olika vägar för att nå fram till målet.

”Var alltid beredd att lyssna på ’kunden’, samt att framföra synpunkter på ett respektfullt sätt så att de känner sig väl bemötta. ”

Har du några tips till andra kommuner för att förbättra servicen?

– Mitt tips är att alltid vara beredd att lyssna på ”kunden” samt att framföra synpunkter på ett respektfullt sätt så att de känner sig väl bemötta. Även om man inte alltid är överens om vilka brister som finns så måste kommunikationen ske på ett bra sätt. Det är viktigt att ”kunden” kan ha synpunkter på VAD vi säger men inte på HUR vi säger det för då har vi misslyckats. Andra tips är att upplysa ”kunden” om att de alltid kan höra av sig efter tillsynen om det är något de undrar över samt att ge dom rimlig tid att åtgärda eventuella brister.

Insikt Enkätfabriken