Flyttkedjeundersökning

Flyttkedjeundersökning

Case

Flyttkedjeundersökning till Helsingborgshem
Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag med ca 12 000 lägenheter. Bolaget har en hög takt i nyproduktionen för att möta den stora efterfrågan på bostäder i kommunen. Bolaget såg ett behov av att få kännedom om vilka öppningar på bostadsmarknaden som helhet som skapades av en nyproduktion.

Genomförande

En undersökning av bostadsmarknaden.
Enkätfabriken anlitades därför för att kartlägga flyttkedjorna från ett antal olika nybyggen. Enkätfabriken kombinerade telefonintervjuer med personer som flyttat in i nyproduktionen och intervjuer med de som flyttat in i bostaden de lämnat och så vidare med uppgiftsinhämtning från myndigheter för att kartlägga hur flyttkedjan gått flera steg bakåt.

Resultat

Slutsatsen av undersökningen var att även relativt dyr nyproduktion skapat öppningar på bostadsmarknaden också för dem som har mindre resurser. Flyttkedjorna som skapades av 460 nyproducerade lägenheter innebar bland annat att 89 hushåll fick in en fot på den reguljära bostadsmarknaden och kunde lämna föräldrahem, andrahands- eller korttidsboenden.

Du kan läsa mer om studien och resultatet på Helsingborgshem.
Förvaltarforum.se har också skrivit en artikel om hur nyproduktion bidrar till ökad rörlighet.

Kommentar

Läs mer om våra bostadsundersökningar här!

 

← Fler case