Brukarundersökning vård och omsorg

I en tid då medborgare har större möjlighet att välja allt från förskola till äldreboende än någon gång förut blir det också avgörande att ha kännedom om medborgarnas syn på offentligt finansierade verksamheter. Kunskap om medborgarna och brukarnas attityder är en förutsättning för att kunna veta vilka delar av en verksamhet som behöver utvecklas, därför blir brukarundersökningar allt viktigare.

Enkätfabriken genomför varje år ett stort antal brukarundersökningar åt kommuner och företag inom välfärdsbranschen. Enkätfabrikens modell för brukarundersökningar utgår från företagets ledord om att leverera flexibla undersökningar med god kvalitet i varje steg. Enkätfabriken anpassar därför både frågeunderlag, insamlingsmetod och analys efter de unika förutsättningarna som gäller för varje enskilt uppdrag.

 

Såhär arbetar vi med brukarundersökningar:

– Vi hjälper er att ta fram ett frågeunderlag som passar för er verksamhet och formulera frågor som mäter det som är viktigt på ett tillförlitligt sätt.

– Brukarna ges möjlighet att delta på det sätt som passar dem bäst. I våra brukarundersökningar arbetar vi med både postalt utsända pappersenkäter, webbenkäter, telefonintervjuer och intervjuer på plats.

– Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda brukarna är och vilka aspekter som är viktigast att utveckla för att öka brukarnas övergripande nöjdhet.

 • Daniel Sturesson

  Kontakta oss

  postala enkäter

  Daniel Sturesson

  Projektledare

  Tel: 0736-396519

  daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 • “Eller fyll i formuläret”

  Eller fyll i formuläret för att få veta mer:

   
 • “Fyll i formuläret”

  Fyll i formuläret för att få veta mer: