Varför en marknadsundersökning?

Varför en marknadsundersökning?

Undersökningsföretag  digitala enkäter Företagsstyrning medarbetare
Det finns flera anledningar att göra en marknadsundersökning! 

En marknadsundersökning görs för att du ska få djupare insikt i hur kunder och potentiella kunder ser på ditt företag. Insikten som en marknadsundersökning ger kring hur kunder ser på er och era tjänster är enormt värdefull för dig som marknadsförare. För att ta rätt marknadsföringsbeslut behöver du veta vad dina kunder tänker, så du kan möta deras behov, för att skapa kundnöjdhet och öka försäljningen. Genom en marknadsundersökning får du just den informationen direkt från konsumenterna. Resultatet blir ett statistiskt underlag, med åsikter och attityder om er, jämfört med era konkurrenter. En marknadsundersökning görs alltid för att du ska kunna ta de mest kundanpassade, effektiva och lönsamma besluten för marknadsföring.

När passar en marknadsundersökning?

– Inför produktlansering: Undersök marknadsutrymmet och efterfrågan på en produkt/tjänst som ni överväger att lansera.

– När du vill kliva in på nya områden: Granska den lokala efterfrågan i en region ni funderar på att etablera er verksamhet i.

– Inför prissättning: Mät målgruppens preferenser och betalningsvilja.

– När du vill öka kundlojalitet: Undersök kundnöjdhet och kundlojalitet.

– Om du är ny på marknaden: Hitta din plats och kundernas preferenser jämfört med konkurrenter.

– Om du vill förstå din marknadsposition: Ta reda på er marknadsposition och hur ert företag uppfattas gentemot era konkurrenter.

– Efter en reklamkampanj: Mät vilken effekt er reklam har på personer i era utvalda målgrupper.

– Inför marknadsplanering och nya marknadsinsatser!

Resultatet av en marknadsundersökning

Resultatet av en marknadsundersökning ger en tydlig bild och ett beslutsunderlag för framtida marknadsinsatser. Det kan exempelvis ge information om vilken målgrupp företaget har och bör satsa på, vilka erbjudanden som fungerar, hur ofta och mycket en potentiell kund handlar, samt varför och när den handlar. Undersökningen ger på så sätt ovärderlig information för företaget, som används för att få ut det mesta av marknadsföringsinsatser och erbjudanden.

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontakta Oscar Svensson, ansvarig projektledare marknad.

 

Marknadsundersökning