WEBBPANEL

Snabbt och kostnadseffektivt. Webbpaneler är ett bra alternativ för att genomföra undersökningar till representativa eller specialutformade urval av deltagare på kort tid och till låga priser.

Enkätfabriken har tillgång till webbpaneler i stora delar av världen. Totalt finns över 10 miljoner potentiella respondenter i vårt nätverk av paneler. Enkätfabriken använder enbart paneler som uppfyller ESOMARs riktlinjer och följer branschstandarden (ISO 26362). Kostnaden för våra panelundersökningar bygger på antalet kompletta svar och längden på enkäten.

 

Såhär arbetar vi med webbpaneler:

– Enkätfabriken utformar ett urval som stämmer med din målgrupp för att kunna ge svar om vad just de som du vill nå tycker.
– Enkätfabriken har god erfarenhet av att genomföra urval med en hög kvalitet.
– Vi skapar tydliga rapporter kring svarsfrekvens och hur representativa respondenterna är för målgruppen

 • Erik Granberg

  Kontakta oss

  hyresgästundersökning

  Erik Granberg

  Projektledare

  Tel: 0702-369383

  erik.granberg@enkatfabriken.se

 • Eller fyll i formuläret för att få veta mer: