Varumärkesundersökning


Ert varumärke är nyckeln till hur ni uppfattas. Genom att undersöka vad ert varumärke förknippas med kan ni få en bild av hur ni kan arbeta för att förbättra det.

När vi på Enkätfabriken utformar varumärkesundersökningar tar vi fram upplägget i samråd med er. Både kvalitativa intervjuundersökningar och enkäter kan tas med för få ett så tydligt resultat som möjligt.

Vi kartlägger också de positiva och negativa värden som de tillfrågade associerar till ert varumärke och sätter dessa i samband med hur de generellt sett ser på ert varumärke. På så sätt kan vi skapa en bild av hur ni kan agera för att stärka ert varumärke på ett så effektivt sätt som möjligt. Undersökningsdeltagarna kan vara era kunder eller en fokusgrupp som liknar era kunder, beroende på era önskemål.

 

Såhär jobbar vi med varumärkesundersökningar:

– Vi kan skapa ett varumärkesindex där ni kan se förändringar över tid.
– Vi genomför analyser av hög kvalitet.
– Enkätfabriken tillhandahåller ett smidigt genomförande med vår webbenkät-tjänst vilket gör att våra produkter är prisvärda.
– Vi levererar rapporter som är enkla att förstå och analysera.

Kontakta oss

varumärkesundersökning

Erik Granberg

Projektledare

Tel: 0702-369383

erik.granberg@enkatfabriken.se

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: