Universitet och högskolor

Enkätfabrikens ambition är att vara den självklara akademiska partnern vid insamlingsprojekt åt universitet och högskolor. Vi har därför noggrant anpassat våra metoder för att möta de unika krav som finns i den akademiska världen. Vi vet hur viktigt det är för våra uppdragsgivare att få en tydlig inblick i hur insamlingen genomförs och att kvaliteten på insamlingsarbetet alltid står i fokus. Bland våra tidigare kunder finns Ersta Sköndal Högskola, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, KTH, Lunds Tekniska Högskola, Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå Universitet och Uppsala Universitet. Vi har även privata forskningsinstitut som kunder.

Många forskningsprojekt innefattar insamling av data genom någon form av enkät. Den delen av forskningsprojektet kan Enkätfabriken sköta. Frågeunderlaget till enkäten kan bestå av kundens validerade frågeformulär eller kan skapas med Enkätfabrikens hjälp. Om det är en webbenkät så lägger Enkätfabriken in frågorna i ett webbenkätverktyg där utskick och påminnelser sedan görs. Vid postala enkäter fixar Enkätfabriken tryck av enkäter, utskick samt inscanning. När insamlingsperioden är över skickas en databas samt en projektrapport innehållande information om svarsfrekvens och bortfall till kunden. 

Såhär jobbar vi som akademisk partner:

– Vi sköter insamling genom webbenkäter, postala enkäter och telefonintervjuer. Ofta använder vi en kombination av metoderna.
– Med Enkätfabrikens projekthanteringsverktyg är det möjligt för dig som kund att löpande följa datainsamlingen och se i vilken fas projektet befinner sig i utifrån den framtagna tidsplanen.

 

Beställ en offert och mer information

 

 

Kontakta oss

akademisk partner

Erik Granberg

Projektledare

Tel: 0702-369383

erik.granberg(at)enkatfabriken.se

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: