Nöjd medarbetarindex (NMI)

Nöjd medarbetarindex (NMI)

Vill du läsa mer om våra medarbetarundersökningar klicka här

Enkätfabriken arbetar med nöjd medarbetar index (NMI) i våra medarbetarundersökningar där vi mäter sambandet mellan de anställdas syn på olika aspekter av sin arbetssituation och deras generella nöjdhet med sitt arbete. NMI är viktigt då det inte bara visar hur pass nöjda medarbetarna är med till exempel arbetsfördelning eller arbetsledning utan också visar hur viktiga dessa aspekter är för deras helhetsbild av sitt arbete.
Med hjälp av NMI-värdena tar Enkätfabriken fram en åtgärdsmatris som visar hur medarbetarna uppfattar olika aspekter och hur viktiga dessa är för den generella nöjdheten.

 

NMI

Att tolka åtgärdsmatrisen

Fälten i åtgärdsmatrisen visar hur man behöver hantera de olika faktorerna. Faktorerna i det gula fältet är sådana som medarbetarna är nöjda med och som har stor effekt på den generella nöjdheten – dessa bör man särskilt värna om att bibehålla för att hålla nöjdheten på en hög nivå.

 

Faktorerna i det röda fältet är sådana som medarbetarna är mindre nöjda med och som har stor påverkan på nöjdheten. Dessa bör man prioritera att förbättra för att öka den generella nöjdheten.


Faktorerna i det grå fältet är sådana som de anställda är mindre nöjda med men som har liten påverkan på den generella nöjdheten, dessa bör man försöka förbättra när man har möjlighet men de är inte lika angelägna som faktorerna i det röda fältet.


De faktorer som inryms i det gröna fältet, slutligen, är de anställda nöjda med men de påverkar inte den generella nöjdheten så mycket. De bör värnas men är inte lika viktiga som de faktorer som återfinns i det gula fältet.

Genom Enkätfabrikens medarbetarundersökningar får ni som kund en tydlig bild av vad som är viktigast för era anställda.

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: