Conjoint-analys

 

Conjoint-analys

Conjoint-analys används i våra marknadsundersökningar för att på ett effektivt sätt ta reda på en konsuments åsikter, preferenser och agerande vid en valsituation. Genom att respondenten får ta ställning till ett antal valsituationer skapas en bild av exempelvis vilket produktutförande eller vilken prismodell som är mest attraktiv. Ofta görs även en segmentering av kunder i samband med conjoint-analysen för att se hur olika grupper agerar.

Conjoint kan med fördel användas vid

- Prissättning

- Varumärkesundersökningar

- Utformning av erbjudande

- Simulering av kunders agerande

 

För mer information kontakta

Eller fyll i formuläret för att få veta mer om vad vi kan hjälpa till med rörande con-joint

 

 

Erik Granberg

medarbatarundersökning

Telefon: 0702-369383
erik.granberg@enkatfabriken.se

 

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: