Arbetsmiljöundersökning

 

Arbetsmiljöundersökning

 

Nöjda medarbetare som trivs på jobbet är en grundläggande förutsättning för en fungerande organisation. För att kunna göra förbättringar är det viktigt att veta hur den upplevda arbetsmiljön verkligen är bland de anställda.

I en arbetsmiljöundersökning mäter vi hur medarbetarna trivs på arbetet utifrån både fysiska och psykosociala aspekter. Det handlar om allt från den fysiska miljön till hur arbetet organiseras och fungerar. Enkätfabrikens arbetsmiljöenkäter är utformade för att både ge kunskap om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö och vad som har störst påverkan på en generell nöjdhet och hälsa. Resultaten av en väl genomförd arbetsmiljöundersökning leder till kunskap och bra underlag att fatta beslut utifrån när det kommer till att skapa en bättre och stimulerande arbetsplats.

Enkätfabrikens arbetsmiljöundersökningar kan genomföras antingen som en del i en medarbetarundersökning eller som en fristående undersökning. Våra arbetsmiljöundersökningar bygger på forskning och våra erfarenheter från tidigare undersökningar.

 

Såhär arbetar vi med arbetsmiljöundersökningar:

– Vi har färdigformulerade standardfrågor som ni kan välja bland och hjälper er även att formulera nya frågor som mäter det som är viktigt på er arbetsplats. På så vis får ni ett frågeunderlag som anpassats till just er verksamhet.
– Underlaget från medarbetarna insamlas med den metod som stämmer bäst för ert företag. I vår medarbetarundersökning arbetar vi både med webbenkäter och pappersenkäter eller en kombination av båda.??
– Efter insamlingen genomför vi noggranna analyser och presenterar både hur nöjda de anställda är med olika aspekter av sin arbetssituation och vilka av dessa aspekter som påverkar deras övergripande nöjdhet mest.??

 

 

För mer information kontakta

Eller fyll i formuläret för att få veta mer om arbetsmiljöundersökningar

 

 

Daniel Sturesson

marknadsundersökning

Telefon: 0736-396519
daniel.sturesson(at)enkatfabriken.se

 

Eller fyll i formuläret för att få veta mer: